info (at) digitalnatransformacija.ba

Prvi korak u pravcu digitalne transformacije vašeg poslovanja

Digitalna transformacija za mala i srednja preduzeća u BiH

Created with Sketch.

Ukratko, šta je digitalna transformacija?

Više nije upitno da li kompanije treba da provode digitalnu transformaciju, već kada će se to desiti…

Digitalna transformacija može biti vrlo kompleksna i nerazumljiva za manje kompanije ali se može svesti na dva ključna elementa koji predstavljaju polazne tačke procesa digitalne transformacije – kupci i interni procesi

Vaši kupci i interni procesi – sve ostalo dolazi poslije toga, uključujući i tehnologiju

Vaši kupci

Digitalna transformacija kompanije mijenja način na koji kompanija komunicira sa kupcima a uz pomoć moderne tehnologije

Interni procesi

Upotreba modernih tehnologija sa ciljem značajnog unapređenja internih procesa čineći ih pri tome učinkovitijim i efikasnijim

Kako Vam možemo pomoći u procesu digitalne transformacije?

Odabir optimalnog rješenja i njegova uspješna implementacija je sve što treba da Vas interesuje

Metodološki pristup kombinovan sa praktičnim znanjima o digitalnoj transformaciji, funkcionisanju poslovanja i modernim poslovnim alatima garantira uspješnu transformaciju Vašeg poslovanja

Troškovi digitalne transformacije ne moraju da se mjere desetinama hiljada KM i nisu privilegija samo velikih kompanija

Na tržištu postoji jako veliki broj poslovnih rješenja od kojih mnoga dolaze uz minimalne troškove zahvaljujući cloud tehnologijama i konceptima kao što je Open Source.

Također, troškovi konsultantskih usluga tokom implementacije kao i interni troškovi vezani za dodatni angažman uposlenika koji uključuju i nedostatak iskustva uposlenih u provođenju IT projekata kao i  probleme u obavljanju redovnih aktivnosti zbog izvođenja projekata se mogu minimizirati kroz  saradnjom sa organizacijama specijaliziranim sa odabir i implementaciju optimalnih poslovnih rješenja za vase poslovanje.

U pristupu digitalnoj transformaciji vašeg poslovanja polazimo od sljedećeg…

ANALIZA STANJA I ODABIR RJEŠENJA

U prvoj fazi analiziramo i dokumentiramo trenutno stanje poslovnih procesa u kompaniji. Nakon toga dajemo konkretne i brzo provedive preporuke poslovnih rješenja za digitalnu transformaciju bitnih poslovnih procesa Vaše kompanije

IMPLEMENTACIJA RJEŠENJA

IT okruženje se dinamično razvija i može biti jako kompleksno posebno malim i srednjim kompanijama. U sljedećoj fazi Vam pomažemo u procesu odabira poslovnog rješenja (tehnologije), evaluaciji ponuda dobavljača, pisanju tehničkih specifikacija i odabiru i implementaciji pravog rješenja za Vašu kompaniju

Načinite prvi korak 

Registrirajte se za besplatan konsultativni sastanak

Dovoljno je da popunite kratku kontakt formu sa osnovnim informacijama o digitalnim inicijativama u Vašoj kompaniji i kontaktiraćemo Vas u najkraćem roku sa prijedlogom daljnjih aktivnosti

Poslovna rješenja

Ovo su samo neka od  modernih poslovnih rješenja sa čijim odabirom i implementacijom Vam možemo pomoći  u procesu digitalne transformacije Vašeg poslovanja

ERP SISTEMI

ERP sistem je ključna komponenta Vašeg IT sistema i gotovo svi odjeli komanije ovise o funkcionalnostima i podacima iz ovih sistema. Poznajemo SAP, Oracle eBS, Microsoft Dynamics NAV, Pantheon i imamo široka iskustva u implementaciji ERP rješenja.

ECOMMERCE

Ecommerce postaje “must have” kanal prodaje u mnogim djelatnostima. Međutim, kreiranje novog kanala prodaje kao što je webshop ne podrazumijeva samo tehničko rješenje nego i integracije sa postojećim poslovnim sistemima.


BUSINESS INTELLIGENCE

Ispravno donošenje poslovnih odluka je nemoguće bez Business Inteligence sistema. Bez obzira gdje se Vaši podaci nalaze, možemo Vam pomoći sa konsolidacijom i pripremom podataka a onda i sa kreiranjem relevantnih izvještaja vezanih za Vaše poslovanje

CRM SISTEMI

Upravljanje prodajom, marketingom i odnosima sa klijentima je u 21 vijeku nezamislivo bez CRM rješenja. Imamo iskustva sa Salesforce, SuiteCRM, Microsoft Dynamics CRM platformama i relevantno iskustvo implementacije ovih rješenja

AUTOMATIZACIJA

Sa modernim poslovnim alatima otvaraju se velike mogućnosti automatizacija poslovnih procesa i ušteda u gotovo svim segmentima poslovanja
INTEGRACIJE

Česta je situacija da posjedujete potrebne podatke za poslovanje u različitim sistemima koje pokušavate konsolidirati kroz excel tabele. Integracijom poslovnih rješenja uz relativno mala ulaganja ostvarujete sinergiju, uštede i efikasnije poslovanje

KOMUNIKACIJA

Moderna poslovna komunikacija ide dalje od mailova i pokriva i audio/video komunikaciju kao i kanale komunikacije prema klijentima i dobavljačima i koristi alate kao što su Slack, MS Teams ili chatbotove sa potencijalom da učini vašu internu i eksternu komunikaciju transparentnijom i efikasnijom

DIGITALNI MARKETING

Marketing je jedna od poslovnih oblasti u kojoj su opcije digitalizacije poslovnih procesa dovele do najvećih promjena u načinu kako se obavlja posao. Od društvenih mreža, online oglašavanja do specijalnih alata za digitalni marketing, mogućnosti promjene u načinu komunikacije prema kupcima su nebrojene

SPECIJALNA RJEŠENJA

Sve je veći broj poslovnih rješenja koja pokrivaju specifične poslovne funkcije npr skladištenja, nabavu, proizvodnju ili poslovne procese npr putne naloge, upravljanje dokumentacijom i odobravanje koje je moguće optimizirati i unaprijediti modernim digitalnim rješenjimaKo smo mi?

Tim poslovnih i IT profesionalaca sa preko 15 godina iskustva u svim oblastima poslovanja i velikim brojem uspješno implementiranih IT projekata koji uključuju rješenja kao što su SAP, Oracle eBS, Microsoft Dynamics, SalesForce, Office 365 okupljen je oko Udruženja poslovne informatike ProOS Vam i na usluzi Vam je za sva pitanja Vezana za proces digitalne transformacije Vašeg poslovanja

Krenite u proces digitalne transformacije vašeg poslovanja

Registrirajte se za besplatan konsultativni sastanak


Dovoljno je da popunite kratku kontakt formu sa osnovnim informacijama o digitalnim inicijativama u Vašoj kompaniji i kontaktiraćemo Vas u najkraćem roku sa prijedlogom narednih aktivnosti